Molens historie gennem 109 år

 

Molen old.jpg
 

MOLEN – TISVILDELEJES VARTEGN

Den første mole i Tisvildeleje blev etableret i 1906 på initiativ af lejets mange erhvervsfiskere. I 1940’erne var molen i så dårlig stand, at den måtte fornyes. I 1944 blev den erstattet af en mere solid konstruktion. Vedligeholdelsen af den nye mole blev finansieret af de nu 14 erhvervsfiskere, der betalte 2 % af deres bruttoindtægt til vedligeholdelsen og selv klarede mindre reparationer. I 1980 ophørte erhvervsfiskeriet endeligt, og molen henlå uden vedligeholdelse, indtil den daværende Helsinge Kommune i 1996 gennemførte en nødtørftig reparation med udlæg af en badebro. Selv om molen i Tisvildeleje oprindelig blev etableret, fornyet og vedligeholdt af hensyn til erhvervsfiskerne, blev den hurtigt en vigtig del af ferielivet i Tisvildeleje, som mødested for de ferierende, som tumleplads for børn og unge, som læmole for badende og som fortøjningsplads for mindre fritidssejlere.

Molen er blevet et vartegn, en del af det særlige miljø i Tisvildeleje.