Økonomi

Den samlede anlægssum er af firmaet NIRAS A/S pt. estimeret til kr. 2.500.000 inkl. moms. Vi har efterfølgende indhentet en prisindikation som ligger på ca. 2.100.000,- inkl. moms.

Gribskov Kommune har givet tilsagn om at bidrage med 1.150.000,- Tilsagnet er en del af budgetaftalen for 2016-19. Det betyder, at udløsning af det kommunale tilskud forudsætter, at vi finder andre sponsorer. Kommunens tilsagn udløber senest i 2018. Frem til nu har det indledende arbejde med afklaring af projektet med brug af rådgivere været finansieret af midler fra Tisvilde Bådelaug, og mindre bidrag fra medlemmer af foreningerne. Hertil kommer et betydeligt frivilligt arbejde.

LAG har bidraget med kr. 300.000,-

Estimeret byggesum på 2,1 mil dkr.

Fordelingen af summen

Hvordan kan jeg hjælpe?

- Du kan støtte projektet og lokallivet i Tisvilde, ved at sponsore en sten til molen. Du kan læse mere ved at klikke på nedenstående knap.